Empire Lifecycles

Peace researcher Dr Jan Oberg

 

Jan is a peace researcher, teacher and art photographer and has written both books and articles. He is co-founder and leader of the think tank TFF, the Transnational Foundation for Peace and Future Research, which strives to inspire commitment to peace work based on the UN Declaration, “Peace must be created by peaceful means”. The think tank has worked with former Yugoslavia, Georgia, Iraq, Israel-Palestine, Iran and Burundi.

Jan er fredsforsker, underviser og kunstfotograf og har skrevet både bøger og artikler. Han er medstifter og leder af tænketanken TFF, Den Transnationale Stiftelse for Freds- og Fremtidsforskning, som stræber efter inspirere engagement for fredsarbejde med udgangspunkt i FN-deklarationen, “fred skal skabes med fredelige midler”. Tænketanken har bl.a. arbejdet med det tidligere Jugoslavien, Georgien, Irak, Israel-Palæstina, Iran og Burundi.